Menu

Blog Małgorzaty Burzyńskiej-Keller

Należy wystrzegać się małostkowości, pedanterii i tępej dosłowności... Bruno Schulz

Genialne teksty (i muza) Boba Dylana

mb_k

But you break just like a little girl

 

Piękny jest ten tekst, cholera :)

Queen Mary, she's my friend
Yes, I believe I'll go see her again
Nobody has to guess that baby can't be blessed
'Till she sees finally, that she's like all the rest
With her fog, her amphetamines, and her pearls

She takes just like a woman
Yes she does, she makes love like a woman
Yes she does, and then she aches just like a woman
But she breaks just like a little girl

It was raining from the first, and I was dying there of thirst
So I came in here
And your long-time curse hurts, but what's worse
Is this pain in here
I can't stay in here
Ain't it clear?
That I just don't fit
Yes, I believe it's time for us to quit
But when we met again, and are introduced by friends
Please don't let on that you knew me when
I was hungry, and it was your world

You fake just like a woman
Yes you do, you make love like a woman
Yes you do, and then you ache just like a woman

But She brak like a little girl...

 

 

 

Dziękuję za poczte od Państwa ! Serdeczności ! 

 

ostatnie dni sierpnia

mb_k

to dni rozliczeń.

Muszę się rozliczyć z ludźmi, emocjami, wydarzeniami, słowami, zapłacić i wystawić rachunki.

Ismach Isruel było dobrze, jest dobrze, będzie dobrze !

 

Mali ludzie, wielcy ludzie, wielcy honorem sercem, i mali duchem, żadni, jeśli chodzi o honor.

 

Hasta manana

Berdyczów Ukraina

mb_k

DOR_8837

Zagubiłam sie na berdyczowskim cmentarzu, to wszystko robi ogromne wrażenie.

Wyjaśniam, co znaczy "pisać na Berdyczów", sformułowanie raczej "spławiające" kogoś, kto chce sie z nami skontaktować.

 W drugiej połowie XVIII wieku, Radziwiłłowie wystarali się u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o przywilej dla Berdyczowa zezwalający na organizowanie w nim niezwykłej liczby dziesięciu jarmarków rocznie. Między innymi dlatego Berdyczów stał się prawdziwym centrum handlu dalekosiężnego – jednym z najważniejszych między Ukrainą a Koroną. Zjeżdżali się do Berdyczowa regularnie kupcy z najróżniejszych stron Europy. Z tego czasu pochodzi właśnie kupieckie zawołanie ... pisz do mnie na Berdyczów – jako że był to w życiu wędrownych kupców jedyny adres, gdzie było pewne, że w przeciągu 2-3 miesięcy na pewno się zjawią. Stąd poste restante Berdyczowa pełniła ważną rolę w przebiegu informacji handlowej. Dziś znaczenie tego zawołania zmieniło swój sens, często bywa używane w sytuacjach, w których jedna osoba chce „spławić” drugą.

 

© Blog Małgorzaty Burzyńskiej-Keller
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci